Assemblea ordinària 2022-23

Recordem a tothom, que el dia 12 de maig, en acabar la sessió 3 del curs de Gestió Ambiental, celebrarem l’assemblea ordinària. Trobareu l’ordre del dia mes avall.

Si alguna persona no pot assistir-hi i vol delegar el seu vot, pot fer-ho de dues maneres: Descarregar el formulari prement l’enllaç, signar-lo, imprimir-lo, i donar-lo a qui la representi , o enviar-lo per correu electrònic al nostre mail info@spcn.cat

En cas de no disposar d’impressora, podeu omplir el formulari i enviar-lo igualment per correu electrònic.

ORDRE DEL DIA

1-Memòria del curs 2022-23. Estat del conveni amb l’IDP i la Facultat de Ciències de la Terra.

2-Balanç econòmic i quotes per el curs 2023-24.

3-Actualització dels usuaris. Pàgina web.

4-Feines realitzades per la comissió històrica. Perspectives.

5-Modificació dels estatuts.

6-Cursos i activitats pel curs vinent.

7-Precs i preguntes