Des del curs 1994-95 som una associació de professorat de Secundària, que organitza activitats de formació reconegudes pel departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, sense ànim de lucre.

El Seminari Permanent de Ciències Naturals va néixer com a grup de treball dins de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’ICE de la UAB es va crear l’any 1969, i una de les seves iniciatives va ser la de promoure la formació de  grups independents de professors de diferents matèries, anomenats “seminaris permanents”. Aquests grups tenien com a objectiu compartir experiències i millorar la pràctica docent; un d’ells va ser el nostre.

No obstant, abans de la iniciativa de l’ICE, ja existia un embrió del que seria el SPCN; es tractava d’un grup de professors i professores entusiastes que es trobaven periódicament amb la finalitat de compartir coneixement i experiències a l’aula.

L’any 2008 vam crear la pàgina web, que hem renovat aquest any 2021.

Les nostres activitats estan obertes a qualsevol persona que hi estigui interessada, tot i que en cas de que calgui limitar les places, donem preferència als membres de l’associació.

Cada any, al final del curs escolar, celebrem Assemblea Ordinària anual, on es prenen les decissions importants, entre les quals les propostes de properes activitats, l’import de la quota anual, la relació amb altres entitats, o la renovació bianual del càrrecs de la Junta Gestora.

Neus Llovera, Presidenta Honorífica.

Sopar de comiat, Viatge a Sicília, 2009.

Objectius

Reconeixement

Activitats