La Junta Gestora té la responsabilitat d’organitzar les activitats, mantenir la pàgina web, gestionar tots els tràmits legals que afecten a l’associació, i cobrar la quota anual. I es renova cada dos anys.

Les persones que formen la junta actual són:

Alguns membres de la junta actual.
Joana Llorens i Sallarès
Presidenta
Mª Gracia Fernández González
Tresorera
Mª Eulàlia Duran Barrachina
Vicepresidenta
Miguel Angel González Mateo
Secretari
Josep Carbonell Terme
Vocal 1
Núria Martí Batera
Vocal 3
Margarita Soriano Lasheras
Vocal 5
Mª Luz Romero Suárez
Vocal 2
Frederic Lloret Iñesta
Vocal 4
Servando Temprano Mateos
Vocal 6