Escalfant motors…

Recordem que divendres 22 d’abril: -Tenim la sessió sobre “L’erupció del volcà Cumbre Vieja de la Palma”. -Caldrà pagar les sortides del 30 d’abril a Olot i del 7 de maig a Begur. -Celebrarem l’assemblea ordinària anual, en finalitzar la sessió (19,30 hores).Hi hem inclós un nou punt a l’ordre del dia, que ara queda de la següent manera:

1- Memòria del curs 2021-22
2- Balanç econòmic
3- Actualització de dades dels socis
4- Actuacions de la “Comissió històrica”
5- Propostes de cursos i activitats pel curs vinent
6- Renovació de la Junta
7- Precs i preguntes