Curs de Geologia-Enquesta de valoració

El dia 24 de novembre, va finalitzar l’activitat “Una nova visió dels recursos geològics a Catalunya”.
Per poder tancar administrativament l’activitat, i emetre les certificacions corresponents, necessitem que empleneu, abans del dia 12 de desembre de 2018, l’enquesta de valoració del curs que trobareu en aquest enllaç:
https://eformularis.uab.cat/web/icevaloracions/3944/1.-curs-una-nova-vis…
Els resultats d’aquestes enquestes ens permet millorar la qualitat dels nostres cursos i adequar l’oferta formativa a les seves necessitats.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.