Curs: Actualització en epigenètica. Inscripció

El dia 14 iniciem el curs d’Actualització en Epigenètica, amb la primera sessió en que es farà una introducció al tema.
Com sempre, a la Facultat de Ciències de la Terra de l’UB, a les 16,30 h.

La inscripció ja és oberta. N’hi haurà de plaç fins el 11 d’octubre.
Per veure les dades completes del curs i les instruccions sobre la inscripció heu de punxar l’enllaç que apareix al final del text.

Quan s’obri el formulari, les persones associades al SPCN hem de seguir les següents passes:

1- Accedir a l’enllaç normal de matrícula de pagament: formulari de matrícula
2- A l’inici de la inscripció, en algun moment, apareix la pregunta: Ets soci/a del Seminari Permanent de Ciències Naturals (SPCN)? Hem de marcar aquesta opció.
3-Al triar aquesta opció, els demanarà una contrasenya. Per a aquesta activitat la contrasenya és: 2205023

Important: Aquesta inscripció ha de ser formalitzada per la persona interessada, atès que es tracta de facilitar informació de dades de caràcter personal, que després constaran a la certificació que emetrà l’IDP i que formaran part del fitxer d’activitats i de cursos de l’IDP.
Les dades que s’introdueixin a través d’aquest enllaç han de ser del tot correctes, ja que si s’utilitza de manera irresponsable afecta a la informació que l’IDP disposa de les dades de caràcter personal de la persona interessada i de tots els cursos que aquesta hagi fet amb la Institució.
https://www.ub.edu/idp/web/ca/cursos/ips/epigenetica