Assemblea ordinària fi de curs

Us convoquem a l’assemblea de fi de curs.
Dia: dijous 2 de maig de 2019
Hora: 16:30
Lloc: per determinar
Ordre del dia de l’assemblea
1. Resum i valoració del curs.
2. Balanç econòmic.
3. Baixes i nous socis.
4. Propostes pel curs vinent.
5. Proposta de nova junta.
Suggeriments.
ES IMPORTANT QUE VINGUEU, JA QUE PRESENTAREM LA NOVA JUNTA, QUE CALDRÀ VOTAR.