Esteu aquíQui som?

Qui som?


L'origen del Seminari Permanent de Ciències Naturals és anterior a 1969. En aquest any es va crear l'ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona el qual va acollir a grups independents de professors de diferents matèries entre els quals es troba el nostre. Des del curs 1994-95 funciona com una associació privada sense ànim de lucre.

Les finalitats de la nostra associació són les següents:

1. L'intercanvi d'experiències didàctiques entre diferents professors i seminaris docents.
2. L'ampliació i actualització dels coneixements de Biologia, Geologia i Ciències derivades, Ciències de la Salut i Ciències Mediambientals.
3. Formació i actualització del professorat en Didàctica de les Ciències i en Pedagogia.
4. Realització d'estudis pràctics de diferents ecosistemes per tal d'ampliar el coneixement de l'entorn i la formació del professorat en educació ambiental.
5. Organització de diverses activitats: Taules rodones, jornades, cursos, seminaris, visites comentades, sortides al camp, congressos, etc per tal de facilitar una formació continuada al professorat.
6. Informar als socis sobre cursos, congressos, beques, altres recursos i de les noves tecnologies.
7. Col.laborar amb altres entitats vinculades al món de l'ensenyament en la realització d'aquestes activitats.
8. Propiciar la informació i els intercanvis amb altres associacions estrangeres del món educatiu i científic.
9. Proporcionar un entorn material i institucional per la investigació docent.

Membres actuals de la Junta Directiva:

Presidenta: Mª Eulàlia Duran Barrachina
• Vicepresident: Frederic Lloret Iñesta
• Tresorera: Mª Gracia Fernández González
• Secretària: Mª Luz Romero Suárez

• Vocal 1: Josep Carbonell Terme
• Vocal 2: Antònia Maria Cirer Costa
• Vocal 3: Núria Martí Batera
• Vocal 4: Carlos Picado Pumariño
• Vocal 5: Margarita Soriano Lasheras
• Vocal 6:Servando Temprano Mateos