Esteu aquíVISITA AL SINCROTRÓ ALBA

VISITA AL SINCROTRÓ ALBA


1. LLISTES

Després de negociar amb la entitat que gestiona les visItes, ha sigut impossible donar cabuda a totes les persones que s’havien apuntat.
Els criteris aplicats per seleccionar els assistents han sigut: 1. Socis, 2. Inscrits al curs a través de l’ICE, 3.Simpatitzants per ordre d’arribada.
Atenent els esmentats criteris, han quedat en llista d’espera les següents persones:

LLISTA D’ESPERA
Montserrat Sentís Bárbara
Cervera Rodríguez Ana
Bañeras vila Jaume
Prims Labrador Jordi
Olle Vera Tania
Oliver Seró Anna
Tió Pellisa Carme
Acero Dalmau Isabel
Grau Borrás Xavier
David Loyo Pau

Pregaríem que si alguna de les persones apuntades no pot assistir a la sortida, ho comuniqui a través dela web enviant correu a Llum Romero, per tal de donar cabuda a les persones que estan en llista d’espera.

TRANSPORT

Serem 65 persones a la visita, però l’autocar que ens portarà és de 50 places; per tant tots aquells que vàreu dir que aniriau en cotxe, heu d’anar en cotxe. En cas que canviEU d’opinió heu de comunicar-lo a la secretària per que us pogueu ubicar en d’altres cotxes que pot ser aniran mig buits.

PERSONES QUE VAN EN COTXE

 1. Rosa Bech
 2. Dolors Ceballos
 3. Miquel Vilela
 4. Joan Fernàndez
 5. Jesús Godoy
 6. Carmen Gómez
 7. Ana Araceli Guarinos
 8. Antonio Jimeno
 9. Joana Llorens
 10. Rosa Maria Perarnau
 11. Mercè Sallés
 12. Immaculada Saumell
 13. Dolors Serrano
 14. Joan Carles Garrido
 15. Blanca Jiménez
 16. Caterina Quintana
 17. Josep Rodés
 18. Miquel Jaumot

2. ORGANITZACIÓ

TROBADA : Hard Rock cafè, a la Plaça de Catalunya, a les 15:30 h.
Es prega molta puntualitat per què l’autocar no pot estacionar durant gaire temps allà.

Pel que fa a la visita, s’organitza en dues parts:
- 16:30 Inici a l’auditori - Visionat del vídeo corporatiu + introducció. Uns 20'
- Visita a l'àrea experimental. Uns 60' aprox.
Haurem de fer 4 grups diferents que començaran a visitar la zona de manera escalonada. Per tant, hi haurà un primer grup que acabarà la visita abans que la resta. Nosaltres calculem que, tot plegat durarà unes dues hores.

Etiquetes